lördag 5 januari 2008

Snickare

Vad är en snickare? En som hamrar på en spik? En som sågar i en träbit? Alldeles rätt. För tjugo år sedan. Nu är det ett annat hålfotsinlägg i dojan. Det värsta med att vara snickare är att: Talar man om att man är snickare till en obekant så vill personen ifråga alltid ha någonting fixat. Det kan vara allt från att laga en stol till att bygga om ett kök. GRATIS naturligtvis! Eller i bästa fall, för en kvarting. Folk lever kvar i villfarelsen att snickare tar betalt i brännvin. Den här kommunikationen går igen om man säger att man är tavelmålare. Då blir det: Är du konstnär? Kul! Jag känner en konstnär som heter Andersson. Han målar skitbra. Jävla fina färger. Bor i Norrköpng, tror jag. Känner du han? Vad är då en snickare? Som grund kan man säga att en snickare är en person som har kunskapen att tillverka produkter av trä och/eller av träbaserat material.

Här är några länkar där man sällan spikar: